Andere oorzaak

Waar doet de hinder zich voor ?

In of langs een onbevaarbare waterloop

Dit zijn voornamelijk waterwegen waarop geen scheepvaart mogelijk is: grachten, beken, sloten.

Ruimtelijk kwetsbare gebieden

Dit kan gaan om een natuur- en bosgebied, overstromingsgebied, natuurreservaten, duinen, parkgebied. De volledige lijst is opgenomen in art. 1.1.1. 10° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In of langs een bevaarbare waterloop

Dit zijn kanalen of rivieren waarop scheepvaart mogelijk en toegelaten is.

Ik weet niet waar de hinder door afval zich voordoet.

Ik weet niet precies waar de hinder door afval zich voordoet

Andere locatie

Geen van de bovenstaande locatie.

Privaat terrein

Dit kan gaan om een terrein waarop een bedrijf of een school is gevestigd, een recreatiedomein.

Parkvijver

Dit kan gaan om een vijver in een park of in een recreatiedomein. Vijvers in de tuin van particulieren vallen hier niet onder.

Langs een openbare weg

Dit kan gaan om een straat, gewestweg, autostrade, voetweg, bospad en andere.

Havengebied

Dit zijn alle mogelijke instanties die u kan contacteren. Gelieve slechts één van deze instanties te contacteren. Indien nodig zal u worden doorverwezen.