Bedrijvigheid

Wat is de klasse van de inrichting ?

Ik ken de klasse van de inrichting niet

Ik weet niet tot welke klasse de inrichting behoort

Klasse 1

Klasse 1 zijn de meest hinderlijke bedrijven.

Klasse 2 of 3

Klasse 2 is minder hinderlijk dan klasse 1, en klasse 3 is het minst hinderlijk.

Niet ingedeeld

Niet-ingedeeld geeft aan dat de inrichting niet is opgenomen in de lijst van hinderlijke inrichtingen.

De klasse waartoe een inrichting behoort, wijst op de hinder die ze veroorzaakt. In de wetgeving kunt u de lijst van hinderlijke inrichtingen raadplegen.