Bedrijvigheid niet in land- en tuinbouw

De klasse waartoe een inrichting behoort, wijst op de hinder die ze veroorzaakt. In de wetgeving kunt u de lijst van hinderlijke inrichtingen raadplegen.

Wat is de klasse van de inrichting?

Klasse 2 of 3 of niet-ingedeeld

Klasse 2 is minder hinderlijk dan klasse 1, en klasse 3 is het minst hinderlijk. Niet-ingedeeld geeft aan dat de inrichting niet is opgenomen in de lijst van hinderlijke inrichtingen.

Klasse 1

Klasse 1 zijn de meest hinderlijke bedrijven.