Bij een inrichting van klasse 1 of bij de gemeente

Komt de hinder voort uit de activiteiten van de inrichting of de gemeente?