De hinder heeft betrekking op AFVAL

Afvalstoffen liggen aan de oorzaak van de hinder die u wenst te melden.

Wanneer de afvalstoffen ernstige bodemverontreiniging of andere ernstige vormen van schade veroorzaken of dreigen te veroorzaken, verwittig zo snel mogelijk de brandweer (tel. 112) of de politie (tel. 101).

Ondervindt u hinder door het verbranden van afval? Ga hier verder.
Ondervindt u hinder van ongedierte? Ga hier verder.

Wie of wat veroorzaakt de hinder ?

Ik weet niet wie of wat de hinder door afval heeft veroorzaakt.

Ik weet niet zeker wie of wat de hinder door afval heeft veroorzaakt.

Bedrijvigheid

Voorbeelden: fabriek, bedrijf, atelier, ziekenhuis, laboratorium, landbouwbedrijf, werf, horeca.

Andere oorzaak

Een andere dan de hierboven beschreven oorzaken.