De hinder heeft betrekking op DIEREN

Wat veroorzaakt de hinder ?

Dierenverwaarlozing

Dit kan gaan om verwaarlozing van huisdieren (katten, honden), vee (runderen, paarden, schapen) en andere gedomesticeerde dieren (lama, ezel, cavia).

In-, uit- en doorvoer van beschermde uitheemse diersoorten (CITES)

CITES, de Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten, is een overeenkomst tussen 172 landen die de handel in onder meer bedreigde dieren regelt. Het doel is voorkomen dat bedreigde dieren uitsterven. De Conventie bevat drie bijlagen. De bijlage waaronder een diersoort is opgenomen, bepaalt of handel is toegestaan en onder welke voorwaarden. Daarbij is het ook van belang of de dier- of plantensoort uit het wild komt of in gevangenschap is gefokt of gekweekt. Diersoorten die onder CITES vallen, zijn bijvoorbeeld olifanten, neushoorns, tijgers, apensoorten, papegaaiensoorten, schildpadsoorten, roofdier- en krokodillensoorten, en reuzenslangen. In Europa is de CITES-verordening van toepassing.

Overlast

Dit kan gaan om ongedierte, dode dieren of geluidsoverlast door dieren. Op de website van het ANB staat informatie over overlast of schade door dieren, en over de vergoeding van schade door niet-bejaagbaar wild of beschermde soort.

Vergif

De hinder wordt veroorzaakt door vergif.

Verstoring of beschadiging van beschermde wilde diersoorten

Dit kan gaan om: • het doden, vangen of (aanzienlijk) verstoren van beschermde diersoorten (vogels,…); • het beschadigen, verzamelen van eieren van beschermde diersoorten; • het verstoren van nesten, voortplantingsplaatsen en rustplaatsen; • het houden van beschermde diersoorten (bv. volière met beschermde vogels zoals goudvinken die werden gevangen); • het gebruik van verboden middelen, installaties en methoden voor het doden of vangen van dieren (bv. vergif, vergiftigd lokaas, mistnet); • en andere. De beschermde diersoorten zijn opgenomen in bijlage 1 van het soortenbesluit.

Andere oorzaak

Een andere dan de hierboven opgelijste oorzaken ligt aan de basis van de hinder door dieren.