De hinder heeft betrekking op GELUID en/of TRILLINGEN

Voor geluidshinder door spelende kinderen of een kinderdagverblijf kunt u terecht bij het vredegerecht of huizen van bemiddeling. 

Wat veroorzaakt de hinder ?

Ik weet het niet

Ik weet niet wat de oorzaak van de hinder is.

Bedrijvigheid

Voorbeelden: schrijnwerkerij, metaalbewerking, garages, veehouderij.

Dieren

Voorbeelden: hondengeblaf, kraaien van hanen, balken van ezels.

Horeca

Dit kan gaan om het stemgeluid van klanten, muziek, de keuken,

Landbouwactiviteiten

Voorbeeld: bewerken of bemesten van de akkers door landbouwers ‘s nachts en tijdens het weekend.

Sport en recreatie, (muziek) evenementen

Voorbeelden: modelvliegtuigen, motorcross, karting, muziekgeluid, stemgeluid van supporters tijdens sportwedstrijden.

Verkeer

Voorbeelden: wegverkeer, spoorverkeer, luchtverkeer, activiteiten op het water.

Werkzaamheden die niet gebonden zijn aan een bedrijf

Voorbeelden: verbouwingswerken aan een woning, openbreken van de straat, aanleg van een parking, het ledigen van een laadbak van een oplegger, het uitgraven van een wegdek met bulldozer, het afschrapen of frezen van asfalt, de vuilniswagen.