De hinder heeft betrekking op JACHT

Specificeer de oorzaak van de hinder

Jachtplannen, jachtverloven of jachtvergunningen

• Het jachtplan is een opgemaakt plan waarop het jachtterrein van de jager is aangeduid. • Het jachtverlof is een persoonlijk document dat de toelating geeft om te jagen met het geweer. • De jachtvergunning is een vergunning die de houder van een jachtverlof als gastheer kan verkrijgen voor zijn genodigden die niet in het Vlaams Gewest wonen.

Andere oorzaak

Voorbeelden: • jagen op een tijdstip waarop dit verboden is; • jagen met een geweer op terreinen met een te kleine oppervlakte; • het afvuren van een geweer in de richting van woningen op te korte afstand; • het gebruiken of bij zich hebben van verboden jachttuigen of -middelen; • het in handel brengen of vervoeren van wild buiten de toegelaten periode; • het uitzetten van wild (bijvoorbeeld fazanten).