De hinder heeft betrekking op MEST

Wie of wat veroorzaakt de hinder door mest ?

Ik weet niet wie of wat de hinder door mest heeft veroorzaakt

Ik weet niet precies wie of wat de hinder door mest heeft veroorzaakt.

Bedrijvigheid

Voorbeelden: (landbouw)bedrijf, veeteelt.

Lozen van mestsappen

Dit zijn afvalwaters die mest bevatten. Bijvoorbeeld regen die vermengd raakt met mest.

Lozen van silosappen

De silo-opslag heeft niet als doel de inhoud van die silo te gebruiken als meststof. Het gaat om veevoederopslag.

Mestopslag

Dit is het opslaan van mest in silo’s of in mesthopen op landbouwgrond.

Septisch materiaal

Dit zijn uitwerpselen van menselijke oorsprong.

Uitrijden van meststoffen

Dit is het uitspreiden van mest op landbouwgrond via een landbouwvoertuig.

Andere oorzaak

Geen van de hierboven vermelde oorzaken