De hinder heeft betrekking op VISSERIJ

Dit kan gaan om volgende vormen van hinder:
 • het vissen zonder visverlof (jeugd, gewoon of groot);

 • het vissen op tijdstippen waarop dit niet mag (gesloten tijd of ’s nachts in wateren waarin dit verboden is);

 • het vissen op verboden soorten of het niet respecteren van de ‘terugzetplicht’ met betrekking tot deze soorten;

 • het vissen met verboden tuigen;

 • het vissen op plaatsen waar dit verboden is;

 • het gebruikmaken van een verboden vistuig of een verboden wijze van vissen;

 • het in het bezit hebben van gevangen soorten onder de minimumlengte;

 • vis uitzetten zonder vereiste machtiging;

 • stoffen in het water werpen die vissen bedwelmen;

 • het vissen met meer dan twee hengels;

 • het vissen in de paaiplaats;

 • en nog andere.