De hinder of verontreiniging heeft betrekking op WATER

Volgende vormen van hinder zijn niet opgenomen in dit schema:

  • problemen met de kwaliteit van het drinkwater. Contacteer hiervoor uw drinkwaterbedrijf
  • (dreiging tot) overstroming of andere ernstige vormen van waterschade. Verwittig in dit geval zo snel mogelijk de brandweer (tel. 112) of de politie (tel. 101). 
Wie of wat veroorzaakt de hinder of verontreiniging?

Bedrijvigheid

Voorbeelden: fabriek, bedrijf, atelier, landbouwbedrijf, werf, horeca, rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi).

Grondwater

Voorbeeld: vervuiling van grondwater door mazoutlek.

Riolering

Voorbeelden: vervuiling, verstopping, verzakking van de riolering, lozing van mest in een riolering.

Waterloop gracht

Voorbeelden: smurrie drijft op het wateroppervlak,lozing van mest in een waterloop, lozing van mest in een waterloop, obstakels in een waterloop die de waterafvoer sterk belemmeren.