De hinder wordt veroorzaakt door PLANTEN

Dit kan gaan om volgende vormen van hinder:

  • het opzettelijk plukken of verzamelen van beschermde plantensoorten;

  • het opzettelijk afsnijden van beschermde plantensoorten;

  • het opzettelijk ontwortelen van beschermde plantensoorten;

  • het opzettelijk vernielen van beschermde plantensoorten;

  • het verplanten van beschermde plantensoorten;

  • het onder zich hebben van beschermde plantensoorten;

  • het vervoeren van beschermde plantensoorten;

  • het verhandelen of ruilen of het te koop of in ruil aanbieden van beschermde plantensoorten;

  • en nog andere

Wat veroorzaakt de hinder ?

Beschadiging van beschermde planten

Voorbeelden: christoffelkruid, Engels gras, rode dopheide, jeneverbes, lamsoor, kleine zonnedauw en witte boterbloem uit bijlage 1 van het soortenbesluit.

Andere Oorzaak

Een andere dan de hierboven opgelijste oorzaken ligt aan de basis van de hinder door planten.

Overlast

Dit kan gaan om overlast die te maken heeft met het beheer van bermen of overlast door invasieve exoten (Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers, Reuzenbalsemien, Reuzeberenklauw, Grote waternavel).