Dienst leefmilieu van uw lokaal bestuur

De gemeente kan voor die gevallen waarvoor ze bevoegd is een eigen toezichthouder hebben, of haar toezichtsbevoegdheid in de praktijk uitbesteden aan een toezichthouder van een intergemeentelijk samenwerkingsverband of van een Politiezone. Ga op zoek naar de contactgegevens van uw gemeente door de postcode of naam van de gemeente in het zoekveld in te vullen . Voor dringende interventies verwittigt u de lokale politie. Contactgegevens voor de lokale politie vindt u via www.politie.be