Dierenverwaarlozing

Dit zijn alle mogelijke instanties die u kan contacteren. Gelieve slechts één van deze instanties te contacteren. Indien nodig zal u worden doorverwezen.

Inspectiedienst Dierenwelzijn
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)