Gebouw

Waar doet de hinder zich voor?

Natuurgebied of Bos

Het gebouw bevindt zich in natuurgebied of bos