Hinder heeft betrekking op BODEM

Wie of wat veroorzaakt de hinder ?

Afval in de bodem

Dit gaat meestal om bouwafval of puin.

Bedrijf

Dit kan gaan om de vervuiling van de bodem op een bedrijfsterrein.

Incidenten met bodemverontreiniging

Voorbeelden: een lekkende mazouttank, een ongeval waarbij motorolie in de bodem is gesijpeld, overvulling van een mazouttank, een container die door een ongeval op de weg is leeggelopen.

Ophoging van grond

Voorbeeld: grond ophogen voor een bouwproject of om te vermijden dat een bodem onder water komt te staan.

Opslagplaats van (vervuilde) grond

Na het uitgraven van grond wordt soms een (tijdelijke) opslagplaats voorzien voor die uitgegraven grond. Dat kan gebeuren op de plaats van de uitgraving zelf of in een bedrijf dat erkend is als opslagplaats.

Pesticiden

De hinder wordt veroorzaakt door pesticiden

Verontreinigd grondwater

Dit kan gaan om water uit een grondwaterput dat ofwel verkleurd is ofwel een geur heeft of grondwater dat sporen/geur van minerale olie/stookolie heeft.