Ik heb een milieuklacht ingediend maar er gebeurt niets

Op deze pagina :

Ik heb een milieuklacht ingediend bij de dienst leefmilieu van mijn gemeente of de bevoegde instantie maar heb geen antwoord ontvangen

Hebt u na het indienen van uw milieuklacht geen reactie ontvangen van de betrokken instantie, dan kunt u telefonisch contact opnemen en informeren of uw milieuklacht goed is ontvangen. Het kan gebeuren dat ergens iets is misgelopen met de afhandeling van uw klacht.

-- Terug naar boven --

Ik heb een milieuklacht klacht ingediend maar ben niet tevreden over de afhandeling ervan

Bent u van mening dat u niet correct bent behandeld, dan kunt u klacht indienen bij de klachtenmanager van uw gemeentebestuur of de instantie waar u de milieuklacht hebt ingediend. Deze klachtenmanager is onpartijdig.

Als u geen bevredigend antwoord krijgt van de klachtenmanager van uw gemeente, dan kunt u klacht indienen bij de gouverneur van uw provincie of de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken. De gouverneur of minister zullen op basis van een onderzoek beslissen of ze al dan niet optreden tegen het gemeentebestuur. In het geval u zich onheus behandeld voelt door een instantie, dan kunt u terecht bij de Vlaamse ombudsdienst.

-- Terug naar boven --

Het schema hieronder geeft dezelfde stappen weer:

 

U ontvangt geen antwoord van de betrokken instantie na het indienen van milieuklacht?

pijl beneden

U neemt telefonisch contact met de betrokken instantie en informeert naar de afhandeling van uw milieuklacht

pijl beneden

U dient een klacht in bij de klachtenmanager van uw gemeentebestuur of van de betrokken instantie

pijl beneden

  • U dient klacht in bij de gouverneur van uw provincie of de minister van Binnenlandse Zaken als u zich oncorrect behandeld voelt door uw gemeentebestuur
  • U dient klacht in bij de Vlaamse ombudsdienst als het gaat om een andere instantie

-- Terug naar boven --