Ik weet niet wie of wat de hinder door afval heeft veroorzaakt.

Waar doet de hinder door afval zich voor ?

Ik weet niet waar de hinder door afval zich voordoet.

Ik weet niet precies waar de hinder door afval zich voordoet

Havengebied

Dit zijn alle mogelijke instanties die u kan contacteren. Gelieve slechts één van deze instanties te contacteren. Indien nodig zal u worden doorverwezen.

In of langs een bevaarbare waterloop

Dit zijn kanalen of rivieren waarop scheepvaart mogelijk en toegelaten is.

In of langs een onbevaarbare waterloop

Dit zijn voornamelijk waterwegen waarop geen scheepvaart mogelijk is: grachten, beken, sloten.

Langs een openbare weg

Dit kan gaan om een straat, gewestweg, autostrade, voetweg, bospad en andere.

Parkvijver

Dit kan gaan om een vijver in een park of in een recreatiedomein. Vijvers in de tuin van particulieren vallen hier niet onder.

Privaat terrein

Dit kan gaan om een terrein waarop een bedrijf of een school is gevestigd, een recreatiedomein.

Ruimtelijk kwetsbare gebieden

Dit kan gaan om een natuur- en bosgebied, overstromingsgebied, natuurreservaten, duinen, parkgebied. De volledige lijst is opgenomen in art. 1.1.1. 10° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Andere locatie

Geen van de bovenstaande locatie.