In of langs een bevaarbare waterloop

Dit zijn alle mogelijke instanties die u kan contacteren. Gelieve slechts één van deze instanties te contacteren. Indien nodig zal u worden doorverwezen.

Wie goed vertrouwd is met het onderwerp, kan de beheerder van de waterloop opzoeken via de Vlaamse Hydrografische Atlas.

De Vlaamse Waterweg nv.