In of langs een bevaarbare waterloop

Dit zijn alle mogelijke instanties die u kan contacteren. Gelieve slechts één van deze instanties te contacteren. Indien nodig zal u worden doorverwezen.”

U kunt terecht bij de dienst Leefmilieu van uw gemeente, die u kan vertellen welke instantie bevoegd is voor de onbevaarbare waterloop. Wie goed vertrouwd is met het onderwerp, kan zelf de beheerder van de waterloop opzoeken via de Vlaamse Hydrografische Atlas