In of langs een onbevaarbare waterloop

Dit zijn alle mogelijke instanties die u kan contacteren. Gelieve slechts één van deze instanties te contacteren. Indien nodig zal u worden doorverwezen.

Het agentschap Natuur en Bos is enkel bevoegd om ongeoorloofd pesticidengebruik langs een waterloop vast te stellen. 
Voor pesticiden die in een waterloop worden gedeponeerd, contacteert u de Vlaamse milieumaatschappij.