Incidenten met bodemverontreiniging

Waar is de bodemverontreiniging ontstaan?

Bij een inrichting van klasse 1 of bij de gemeente

Klasse 1 zijn de meest hinderlijke bedrijven