Langs een openbare weg

Dit zijn alle mogelijke instanties die u kan contacteren. Gelieve slechts één van deze instanties te contacteren. Indien nodig zal u worden doorverwezen.

Heeft u een probleem vastgesteld op of langs de openbare weg?

Meld het aan de bevoegde wegbeheerder via www.meldpuntwegen.be

De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. Die zal uw melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

Liever telefonisch melden? Bel naar 1700, het gratis telefoonnummer van de Vlaamse overheid (elke werkdag tussen 9 uur en 19 uur).

Wat kunt u zoal melden?

  • Staat van de infrastructuur (wegen, fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers, voetpaden, zebrapaden, tunnels, bruggen, ...)
  • Zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud
  • Verkeersborden, markeringen, signalisatie
  • Openbare verlichting, verkeerslichten
  • Flitspalen, trajectcontrole
  • Straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden)
  • Bermen (onderhoud, beplanting, geluidsschermen)
  • Snelwegparkings, carpoolparkings
  • Wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering)