Natuur- en bosgebied (mogelijks beschermd of kwetsbaar gebied)