Aanmaning

Wie een milieuovertreding begaat, kan een aanmaning krijgen van een toezichthouder. Die moet de vermoedelijke overtreder ertoe aanzetten een einde te maken aan de overtreding, de gevolgen ervan geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken en herhaling ervan te voorkomen. Een aanmaning is dus eigenlijk een dringend verzoek en niet een rechtshandeling. Het verschil met een raadgeving is dat hier wel degelijk sprake is van een milieuovertreding. Hoewel ook gerelateerd aan een milieuovertreding, is de aanmaning een ‘zacht handhavingsinstrument’ dat voorafgaat of kan voorafgaan aan het daadwerkelijk opleggen van bestuurlijke maatregelen (‘harde rechtshandhaving’).