Bestuurlijke geldboete

Wie een milieuovertreding begaat, kan hiervoor een bestuurlijke geldboete krijgen die hij/zij verplicht is te betalen. De gewestelijke entiteit binnen de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving legt die boete op.

Er zijn twee soorten bestuurlijke geldboetes:

  • een exclusieve bestuurlijke geldboete is altijd gekoppeld aan een milieu-inbreuk en kan niet meer bedragen dan 400.000 euro;
  • een alternatieve bestuurlijke geldboete kan enkel worden opgelegd voor een milieumisdrijf waarvoor de procureur des Konings heeft beslist om niet strafrechtelijk te behandelen en kan oplopen tot maximaal 2 miljoen euro.