Bestuurlijke maatregel

Bij het vaststellen van een milieuovertreding kan een toezichthouder, gouverneur of burgemeester een bestuurlijke maatregel nemen. Dat is niet zozeer om te sanctioneren, maar wel om het milieu te beschermen en te herstellen.

Er zijn drie soorten van bestuurlijke maatregelen, die afzonderlijk of in combinatie met elkaar kunnen worden genomen:

  • bevel tot regularisatie: de vermoedelijke overtreder moet maatregelen nemen om (1) een milieu-inbreuk of milieumisdrijf te beĆ«indigen, (2) de gevolgen ervan ongedaan te maken en (3) te voorkomen dat de feiten zich herhalen;
  • bevel tot staking: de vermoedelijke overtreder moet bepaalde activiteiten, werkzaamheden of het gebruik van zaken staken;
  • bestuursdwang: een bevoegde persoon stelt (1) zelf een einde aan een milieu-inbreuk of milieumisdrijf, (2) maakt de gevolgen ervan ongedaan en (3) voorkomt herhaling.

Het is de vermoedelijke overtreder die de bestuurlijke maatregel moet uitvoeren. Het niet-uitvoeren hiervan is strafbaar gesteld.