Bestuurlijke transactie

Een bestuurlijke transactie is vergelijkbaar met een minnelijke schikking. Een vermoedelijke overtreder kan – voor er eventueel een geldboete opgelegd wordt – het voorstel krijgen om een geldsom te betalen binnen een bepaalde termijn. Als hij/zij het hele bedrag tijdig betaalt, dan vervalt de procedure voor het opleggen van een bestuurlijke geldboete. Gebeurt de betaling niet tijdig of niet helemaal, dan wordt de procedure tot het opleggen van een geldboete hervat.