Hinderlijke inrichtingen (Klasse 1, 2, 3)

Inrichtingen die als hinderlijk worden beschouwd voor de mens en het leefmilieu en die opgenomen zijn in een lijst vastgesteld door de Vlaamse regering en waarvoor een omgevingsvergunning of melding noodzakelijk is. Voor de exploitatie van een hinderlijke inrichting geldt een vergunningsplicht (klasse 1 en 2 inrichting) of meldingsplicht en aktename (klasse 3 inrichting)
In de indelingslijst bepaalt de Vlaamse Regering voor elke inrichting of activiteit of ze van de eerste, tweede of derde klasse is. Van de eerste klasse zijn de inrichtingen of activiteiten met de grootste risico’s of hinder. Van de derde klasse zijn de inrichtingen of activiteiten met de minste risico’s of hinder.