Milieu-inbreuk

Een milieu-inbreuk is een gedepenaliseerd milieumisdrijf en kan enkel leiden tot een administratieve geldboete, niet tot een strafrechtelijke veroordeling. Milieu-inbreuken zijn opgesomd in de bijlagen van het milieuhandhavingsbesluit. Bijvoorbeeld een overtreding van administratieve verplichtingen.