Proces-verbaal

Een proces-verbaal wordt opgesteld zodra een milieumisdrijf vastgesteld wordt. De politie of een toezichthouder stelt het proces-verbaal op. De vermoedelijke overtreder kan een aanmaning, een bestuurlijke geldboete, een bestuurlijke maatregel of een strafsanctie krijgen.