Veiligheidsmaatregel

Een veiligheidsmaatregel is te vergelijken met een bestuurlijke maatregel. Het uitgangspunt is het beschermen van het milieu. Ook hier zijn de toezichthouder, de gouverneur en de burgemeester bevoegd om een veiligheidsmaatregel te nemen. Anders dan bij een bestuurlijke maatregel vormt de aanleiding voor een veiligheidsmaatregel niet een milieuovertreding, maar wel de aanwezigheid van een aanzienlijk risico voor de mens of het leefmilieu.

Het is de vermoedelijke overtreder die de veiligheidsmaatregel moet uitvoeren. Het niet-uitvoeren hiervan is strafbaar gesteld.