Verslag van vaststelling

De vermoedelijke overtreder van een milieu-inbreuk kan daarvoor een verslag van vaststelling ontvangen. ‘Kan’, want niet elke vaststelling van een milieu-inbreuk leidt noodzakelijk tot een verslag van vaststelling. Dat hangt af van de persoon van de overtreder (is het de eerste keer dat hij/zij een milieu-inbreuk pleegt?) en de aard van de gepleegde milieu-inbreuk. Het is de toezichthouder die daarover beslist. Het verslag van vaststelling kan leiden tot een aanmaning, een exclusieve bestuurlijke geldboete of bestuurlijke maatregel maar niet tot een strafsanctie.