Voordeelontneming

Een bestuurlijke geldboete kan worden gekoppeld aan een voordeelontneming. Dat is een geldbedrag dat de (vermoedelijke overtreder) moet betalen en dat de waarde heeft van het vermogensvoordeel dat hij rechtstreeks verkregen heeft uit de milieuovertreding.

Als het vermogensvoordeel bestaat uit voorwerpen, dan komt de voordeelontneming overeen met de geldwaarde ervan. Als het vermogensvoordeel niet meer aanwezig is in het vermogen van de overtreder, dan wordt het vermogensvoordeel geraamd en bestaat de voordeelontneming uit een geschat geldbedrag.

Zo kan een exploitant van een grondwaterwinning die meer grondwater oppompt dan vergund, een bestuurlijke geldboete krijgen, vergezeld van een voordeelontneming. Het vermogensvoordeel wordt gevormd door de extra hoeveelheid grondwater die gebruikt wordt in plaats van duurder drinkwater van het openbare drinkwaterleidingnet.