Mestopslag

Wat is de klasse van de inrichting ?

Ik weet niet tot welke klasse de inrichting behoort

Ik weet niet precies tot welke klasse de inrichting behoort.

Klasse 1

Klasse 1 zijn de meest hinderlijke bedrijven.

Klasse 2 of 3

Klasse 2 is minder hinderlijk dan klasse 1, en klasse 3 is het minst hinderlijk. Niet-ingedeeld geeft aan dat de inrichting niet is opgenomen in de lijst van hinderlijke inrichtingen.

Niet ingedeeld

De inrichting behoort niet tot een van de hierboven vermelde klassen